Игра с кучето

Малкото куче има нужда от много голяма физическа активност. Затова то постоянно си търси различни начини да се забавлява. Все пак трябва да го научите с какво може да си играе, за  да не унищожи някой ценен предмет или да не ви ухапе.

Възпитаването на кучето ще изисква от вас много усилия и търпение. Кучетата са много интелигентни. Породи като бийгъл, шнауцер или дакел еднага ще ви открият. Как да си играете с куче, което обича да прави бели? Какво да правите, за да не хапе по време на игра.

Принципи

По време на игра също трябва да се справят определени правила. Най-напред, когато кучето закача своя стопанин или друг член на семейството, то показва желание за игра. Това поведение свидетелства и за още нещо. По този начин кучето иска да покаже и собствената си позиция в ,,стадото“, иска да ни покаже, че макар и да е малко, в резултат на поведението му, ще му дадем това, което иска.

Как да си играете с кутрето?

  • не позволявайте на кутрето да ви хапе. В такива ситуации трябва да го успокоите с уравновесен и решителен глас или да го вземете на ръце и да чакате докато се успокои;
  • също можете да хванете кучето за каишката и да го сложите да седне като при команда ,,седни!“. Тогава кучето трябва да се успокои. Тогава е хубаво да продължите играта. Така кучето ще разбере, че не то командва тук и трябва да се приспособи.
  • По време на игра не трябва да използвате предмети от ежедневната употреба. След това куето нчма да разпознава кога си играете и кога –  не и може да ви унищожи нчкои ценни неща.

Приключване на играта

Във всеки етап от играта стопанинът трябва да показва, че той диктува правилата, а не кучето. Когато кучето е достатъчно развеселено и започне да прави бели, завършете играта решително и последователно.

Трябва да учите кутрето на такова поведение още от малко. Иначе в по-напреднала възраст бихте имали сериозни проблеми с това, да го научите да се подчинява.