Непослушно куче - причини

В началото на приключението си с дресировката на кучето може да имате големи проблеми с въпитанието и послушанието на кучето. Сами понкога правим грешки при възпитанието им.

В много случаи собствениците не реагират веднага на появяващите се проблеми. По този начин показват, че кучето постъпва добре и затвърждават лошото поведение.

Няколко съвета относно дресурата

  1. Когато започнете да губите търпение – погледнете себе си. Това, което ще научи кучето, в много голяма степен зависи от вас.
  2. Запазете спокойствие – ако кучето ви унищожи нещо, изходи се на неподходящо място, не трябва да се ядосвате. Приучаването към нови навици изисква време и последователност в действията, а също така и дистанция.
  3. Не упражнявайте насилие – под никакъв претект не бива да викае на кучето, да му крещите или да го биете. Това ще доведе до обратни резултати.
  4. Повече движение – голяма част от лошото поведение на кучето се дължи на незадоволените му нужди от движение. Кучетата, особено ловджийските породи, изискват много движение, а когато то им липсва, освобождават енергията си върху предметите, които се намират у дома.
  5. Давайте му награди – кучето трябва да се награждава за доброто поведение, както и за изпълнението на командите. Ако му давате лакомства, без да искате нищо от него, ще го научите, че лакомството не е награда, а нещо, което му се полага .
  6. Изисквайте от кучето – когато лежи в коридора, препречвайки пътя на някой от семейството – дайте му заповед да се премести, когато скача срещу гостите – не му позволявайте. Такова поведение учи кучето какво му е позвлено и какво не.
  7. Тренирайте много – поне веднъж дневно трябва да тренирате с кучето неговата дисциплина. Кучето обича да работи и да прави нещо, това дори ще му достави удоволствие и ще го спаси от скуката.
  8. Не посвещавайте на кучето прекалено много време – гальовно куче, от което не можем да отделим ръце, смята, че сме зависими от него, а трябва да е обратното. Обръщайте му внимание тогава, когато е послушно, а не когато вие имате нужда от това.
  9. Когато кучето лиже прекалено много – понякога това изглежда мило и е начин, кучето да покаже обичта си. Обаче някои кучета използват този жест като начин да покажат превъзходството си над стопанина. Тогава лизането е твърде често и против волята ни. Трява да научите кучето, възможно най-рядко да прави така, като му сложите каишка и издадете командата ,,не лижи!“. Когато кучето е послушно, свалете  каишката и го похвалете, но само вербално.
  10.  Прекалено много лае – прекаленото лаене в различни ситуации е начин, кучето да привлече вниманието ви или начин да ви информира, че добре се забавлява или нещо друго се случава. Подобен лай е непоносим. Как да разрешите този проблем? Никога не викайте. Хубао е тогава да проведете кратък урок по дисциплина и изпълнчване на команди. Кучето ще бъде уморено. Прилагайте този метод винаги, когато кучето иска да измъкне нещо от вас със своето лаене.