Агресия у кучето

Агресията у кучето е много голям проблем. За да я разберете, трябва да се замислите откъде произлиза и какво да направите, за да не бъде животното агресивно.

Агресията – естествено поведение

Агресията служи на кучето, за да оцелее. Кучето я проявява през целия си живот в по-голяма или по-малка степен. По този начин кучето кучето заявява своята позиция, маркира територията си, намира си храна, реагира на различен вид заплахи.

Агресия към други кучета

Агресивното поведение можем да разделим на придобито и вродено. Придобитото често е в резултат на неправилно възпитание на животното, особено ако става въпрос за нервна агресия, проявявана спрямо други кучета.

Собствениците на кучета най-често сами учат любимците си да реагират агресивно към други кучета. Това се случва когато животните се срещат, а собсвеникът дърпа кучето с каишката. Кучето няма как да реагира епо естествен начин: не може да избяга, нито да се подчини. Остава му само агресията, за да се пази.

В такива ситуации, естествено, собственикът е доволен от случващото се , тъй като неговото куче се е проявило като ,,по-смело“. За кучето обаче това е начин за бягство от заплахата. Кучето се учи, че такова поведение е добро, добре прието, защото собственикът му е щастлив. По този начин кучето ще реагира и за в бъдеще, при срещата с всички кучета, които среща по време на разходка или в парка.

За да разрешите този проблем, трябва да позволявате на кучето си свободно да контактува с други животни и да не му създавате допълнителен стрес.

Агресия към хората

Когато кучето проявява агресия към хората, вече проблемът е по-сериозен. Агресията се дължи на липсата на сигурност и липсата на доверие към хората. Може да се дължи на лош опит, малтретиране, а също и на агресия, проявявана към кучето.  Куче, което се чувства сигурно, е смело, има правилно отношение към заобикалящия го свят и няма да бъде агресивно.

Профилактика

За да избегнете проявата на агресивно поведение у кучето, преди всичко трябва да го обичате. Показвайте му обичта, грижата и закрилата си, осигурете му спокойствие. Собственикът трябва да познава характера на кучето си. Трябва да постъпва последователно, умно и никога да не показва агресия към четириногото.